Fuskar EU-ordföranden?

Det är svårt att veta vilket som är mest upprörande - handlingen eller ordet. Polen är ordförandeland för EU sista halvåret 2011 och, hävdas det, har fuskat sig till utsläppsrättigheter för 13 nya kolkraftanläggningar på tillsammans c:a 12 GW.

Det är illa nog, men kanske, eller mera, illa att Polens statsminister säger att Polen inte har råd med restriktioner för växthusgaser och att den Polske kommissionären uttrycker tvivel på växthuseffekten.

Eller är det riktigt allvarliga att nära nog alla andra tänker samma saker men inte uttrycker det i ord bara i underlåten handling? Energimyndigheten i vårt eget land luftade för en tid sedan tanken att energieffektivisering kunde vara “välfärdshämmande”.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv