Gröna investeringar - en nyhet?

Med något sorts nymornad förvåning surprised skriver Affärsvärlden om den gröna vågen inom energi som investeringsobjekt. Det är mycket sol och vind samt lite bränsleceller så perspektivet är som vanligt energitillförseln men någonstans skall ju intresset börja och det är aldrig för sent. Vi hoppas att de snart också upptäcker den stora potentialen i den industri som är förutsättningen för ett uthålligt system. 

Sambandet mellan energianvändning och förnybar energi är otillräckligt behandlat eftersom användning och tillförsel så sällan behandlas som en systemfråga utan hålls isär. Ett tillfälle när båda pusselbitarna kan läggas är på Naturskyddsföreningens höstkonferens som handlar om just energipusslet och hur det kan läggas.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv