Guldkornen i bråten

The Economists specialrapport om energi och teknik innehåller en hel massa bråte som passerat bäst föredatum med råge även om det piffats upp för att se dagsaktuellt ut. Det är ju märkligt att läsa i en tidning, som har ordet “ekonomi” i titeln, att det inte finns någon brist på fossila kolväten, men att prisfallet skapat ekonomiska problem för energiföretaget. Att någon kraft (obestämt vilken) anser att dessa kolväten skall stanna kvar i marken pga uppvärmningsrisken, “...prompted calls for most of the world’s remaining hydrocarbons to be left in the ground”. Detta utan att våga (?) skriva ut det uppenbara att dessa fossiltillgångar representerar NOLL i värde för sina ägare!

Men det finns ändå guldkorn. Ett är illustrationen av energiflödena i USA, se figur nedan, där man ser att 60% är förluster i omvandling och överföring. Bearbetar man den figuren genom att notera att användningen kan göras effektivare med 50% så ökar förlusterna till bortemot 80%. Det finns alltså en hel del att arbeta med.

Ett annat guldkorn är illustrationen (”Take your pick”) som visar att effektvisering är den överlägset billigaste resursen tätt följd av vind.

Avsnittet om effektivisering (”Invisible fuel”) kallar effektvisering för “Fifth Fuel” i stället för “First Fuel” som det döptes om till av IEA för drygt två år sedan. Där kan man återigen se att man inte riktigt hänger med i svängarna på tidningen trots att man annars flitigt nyttjar hänvisningar till IEA. Man har ju också sorgfälligt missat IEAs tidigare skrivningar om teknikutveckling och marknadslärande i “Experience Curves for Energy Policy”.

Avsnittet om nya affärsmodeller (”All Change”) är på tok för fokuserat på lasstyrning (“Demand Response”) och missar de mera spännande modellerna som kommit fram till följd av “Energy Efficiency Obligations” och som inte enbart handlar om belastningens tidsförlopp utan om energins nytta. Väcker inte E.ONs omgörning lite intresse?

På sista sidan händer äntligen något nytt när man skisserar ett förnyelseförlopp i fem steg:
1. Överskott av förnybar energi
2. Förbättrad lagring
3. Distribution och lokal energi med kundinflytande
4. IT och smartare utnyttjande
5. Finansiering (med nya affärsmodeller)

Men det var mycket grus på vägen dit!

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv