Gungorna och karusellen

Så Du har sett till att alla apparater i ditt hem är av högsta klass (A+++)? Men kolla vad barnen har för sig med sina speldatorer! Det Du tjänat på gungorna kanske går förlorat i karusellen!

Sverigebekante Evan Mills har kollat vad som händer i hemmen när spelnördarna tar över. Det verkar som om ett sunt friluftsliv är bäst för det uppväxande släktet!  cheese

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv