Hur mycket el behövs för att må bra?

Man har försökt se sambandet mellan FNs HDI (Human Development Index) och olika länders elanvändning per capita och funnit ett platå-värde vid 4 000 kWh per person (se bild). En intressant utgångspunkt som emellertid bör tolkas med en viss försiktighet eftersom länders elanvändning också beror på hur deras ekonomi utvecklats historiskt. Sverige, Canada och Norge har ju byggts industriellt kring tillgången på vattenkraft. Det innebär dock inte att man skall låsa sig fast just där. Sverige har också en gång haft en omfattande textil- och varvsindustri, men förändrats.

Och det finns mera effektiv produktionsteknik för industrin än den som använts traditionellt.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv