IEA sätt att se

På måndagen presenterades IEAs sätt att se på hur tekniken kan tas i anspråk för att hantera klimatutmaningen genom att deras Energy Technology Perpectives (ETP 2012) kom av trycket. Vid en snabb läsning verkar det som om årets upplaga har sin styrka i att illustrera valmöjligheterna på olika områden och deras konsekvenser (se bild nedan). Detta understöds bl.a. av några färdplaner för olika tekniklösningar.

Däremot blir den mera svävande när det gäller åtgärder och policies. Det blir omtugg på behovet att få ordning på priserna (se ruta nedan) men inget om realitetens beslutsfattande och att marknadens utbud av effektivisering inte är i takt med tiden. Man uttalar sig flitigt om lärande och lärkurvor men det verkar inte ha kommit in några nya data sedan ETP 2008. Man skriver om behovet av systemtänkande och upprepar att lokala energiresurser i smarta nät kan bli av betydelse, men ser inte effektiviseringens betydelse (och problem) som t.ex. ACEEE gör. Och i siffermaterialet tycks OECD komma billigt undan (se bilden)?

Men detta skall inte förringa att ETP 2012 är ett omfattande verk med många uppslagsändar. Sedan kan vi hoppas att versionen 2014 får lite mera perspektiv.

Recommended actions for the near term (Excerpt):
* Ensure that prices reflect the full scope of costs and benefits. Without correct price signals, the transformation towards a clean energy future will be more costly and garner less support among political leaders and citizens.
* Increase international collaboration. While policy choices will be governed by domestic priorities and will diff er among countries, a shared vision of a clean energy future is vital.
* Increase efforts to reduce energy dependence. Diversifying the portfolio of energy technologies and resources will strengthen energy security. Po
* Accelerate energy innovation. As the results from RD&D can take years to fully materialise, it is imperative that eff orts in this area are made in the near term. Investing in the development of new technologies may seem costly from the outset, but the advantages to be gleaned in the longer term prove to be a far greater benefit.
* Ultimately, the future energy system is contingent on short term decisions. These must be guided by long-term visions, goals and strong, definitive policies.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv