In the long run we are all dead

Keynes lär ha gjort detta konstaterande för att få sina kollegor ekonomer (och även politikerna) att ta itu med dagens problem och inte bara arbeta med vad som händer på längre sikt. Det kan vara värt för oss alla att ta en funderare på. Hur skall vi få till någon effektivisering idag så att det verkligen finns någon framtid kvar?

Och när vi gör det kan vi börja med Jon Stewarts expose över hur USA presidenter hanterat oljeberoendet. Vi kan skratta oss fördärvade åt det, men säkert kan man göra något liknande för Sverige. Kanske något för Magnus Betner?

För dagens spektakel med nejsägande ministrar över nästan hela Europa och som bortser helt ifrån att det ytterst är en resursfråga. Vi har inte jordklot så att det räcker som man visar så väl i “The story of stuff”. Eller som Nina Björk funderade över i God Morgon Världen nyligen.

Den inställning som säger:

En effektiv energianvändning står inte i motsats till en hög energianvändning

betyder väl snarast att “The long run” för var och en av oss inte blir fullt så lång som det förhoppningsvis var tänkt!?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv