Investeringsbrist!

De som investerar bl.a. våra pensionspengar tar ingen hänsyn till klimatrisker (eller klimatmöjligheter). Det är slutsatsen av en studie som gjorts i Storbritannien och det skulle vara märkligt om den svenska verkligheten vore annorlunda.

Ett Schweiziskt företag, SRI, har utvecklat och testat en metod för bedömningar som tar hänsyn till koldioxid-risker. Det verkar emellertid som om metoden inte tar hänsyn till “uthållighet”. Åtminstone inte ännu.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv