Irland tar avstamp i effektivisering

Det är märkligt att effektiviseringens konsekvenser som välfärdsskapare (med: ekonomi, jobb, industriförnyelse, teknikförbättring, energisäkerhet, etc.) inte får plats på den politiska kartan utan att effektivisering snarare uppfattas som någon sorts välgörenhet. En allmän god handling, men utan konsekvenser annat än för samvetet.

Irlands underlag för klimatplan har en tydligare och mer realistisk utgångspunkt med sin första punkt:

Energy Efficiency as a Key Route to Carbon Efficiency and a Spur to Economic Recovery

Det är bra eftersom effektiviseringen har så tydligt positiva möjligheter för att ge ekonomin en puff framåt. Det allmänna ekonomiska läget som säkert i många regeringars inbördes förhandlingar håller dem tillbaka berör man så här:

Public finance constraints dictate a shift from a grant-aided approach to alternative financing options, such as PAYS (Pay as You Save). In Ireland and elsewhere, these options are proving hard to develop and deliver, especially in current economic conditions. But that is no reason not to try.

Just det!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv