Jämförkostnader för förnybart

IRENA som är ett samarbetsorgan med avsikt att promovera bruket av förnybar energi börjar få upp farten. De bildades under buller och bång för några år sedan men har dragits med stora interna problem. Nu har de i alla fall fått ihop en katalog där de granskar hur marknaderna för olika slag av energibar försörjning utvecklats och med denna finns några intressanta tabeller över kostnaderna.

En, med jämförkostnader (levelised costs) syns nedan och visar att paraktiskt taget alla utom koncentrerad solenergi kan konkurrera på sina ekonomisk meriter i olika delmarknader. De noterar också att decentraliserad elproduktion (hembränd el) som inte behöver belastas med distributionskostnader klarar sig ännu bättre.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv