Kärnkraftens nästa vers

En känd president kom till Limerick
och sade: Tänk om bara jag fick,
mera kärnkraft få bygga.
För då blev vi trygga,
när några firmor får tillbaka sin kick (1)

Något konstigt är det när kraven på alternativen ständigt är att de skall vara “kostnadseffektiva” men att kärnkraftindustrin kan få stora subsidier i det oändliga utan att leverera.

(1) Kickback (eng): Otillåten favör

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv