Kampanj för skiffergasen är ingen slump

Man skulle ha kunnat tro att artikeln i Time Magazine där skiffergas framställs i en fördelaktig dager var ett missöde, men det verkar inte så. Snarare är det så att fossilindustrin är på krigsstigen och vill grönmåla naturgasen på bekostnad av den förnybara energin. Det hävdar the Guardian som granskat fenomenet mera i detalj och funnit flera samverkande försök att övertyga om att naturgas skulle vara ett fullgott alternativ.

Det verkar t.o.m. vara så att naturgasen är värre än man trott. Det sägs i en rapport från Cornell University.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv