Kinas gröna ekonomi växer..

..snabbare än den genomsnittliga tillväxten i landet! Det rapporteras att trots att BNP-tillväxten är kring 10% per år så växer investeringarna i miljöåtgärder i storleksordningen 15% per år. Och Kina tar verkligen frågan om att följa och utvärdera sin ekonomi tillstånd i mijöavseende på stort allvar. Har vi rent av något att lära?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv