Klimat och solidaritet

Den senaste i den strida strömmen av rapporter om klimatet är också den mest alarmerande och kommer från UNDP. Rapporten har ett tydligare perspektiv på människors villkor och olikheterna vad gäller konsekvenser av klimatets förändring. Ett förhållande som fordrar både inlevelse, för att förstå, och solidaritet, för att lösa.

UNDP inleder med ett tänkvärt citat av Martin Luther King Jr som illustrerar allvaret i dagens läge (se nedan). Ett allvar som i stort sett alla tycks inse. Pressen skriver inte längre om klimatalarmism som de gjorde bara för några månader sedan.

Man kan sedan som vissa media välja att förringa problemen och/eller att hoppas på (och propagera för) att någon magisk teknik (oftast kärnkraft) skall rädda oss. När det gäller kärnkraft är Sverige fullbyggt så argumentet när det nu kommer upp i politiken igen verkar snarare vara trosbekännelse än realitet. Sanningen är snarare att vi behöver göra något åt vårt sätt att leva vilket också många människor i världen tagit till sig. Orkar politikerna leva upp till sina väljares insikt eller vill de fortsätta att spela tomte och alla goda gåvors givare?

Slutligen har UNDP-rapporten ett annat intressant drag genom att den räknar välfärd inte i pengar i första hand utan i ett välfärdsindex HDI (se nedan) där Sverige ligger före bl.a. USA.

image
image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv