Klimataktivt uppror i USA.

I USA har ett antal stora energiföretag, med Pacific Gas and Electric (PG&E) i spetsen, lämnat US Chamber of Commerce, dvs handelskammaren, i protest mot deras agerande i klimatfrågor. PNM Resources och Exelon. De senare med sin dynamiske chef John Rowe, har följt efter. John Rowe sägs vara mannen bakom påståendet att energiföretagen gärna arbetar med effektivisering om man kan skapa aktiva s.k decoupling-mekanismer, d.v.s. att företagen inte blir beroende av volymen såld energi för att tjäna sina pengar. Hans smått berömda ord i sammanhanget är: The rat must smell the cheese”.

Handelskammaren svarar visserligen att de visst är klimataktiva men att de bara opponerar sig mot några av de senaste lagförslagen som de menar är tandlösa eller felkonstruerade. Det kan så vara, men visst hör vi samma sorts tongångar här hemma?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv