Klimatindex med en nypa salt

Climate Change Performance Index (CCPI) publiceras och visar att Sverige ligger på andra plats efter Danmark (se utsnitt i bild nedan). Det kan ju kännas bra nu när vi går in i förhandlingsåret som förhoppningsvis skall krönas med ett nytt avtal i Paris 2015.

Men ta det ändå med en nypa salt. Det är ett viktat index där även ländernas intentioner vad avser klimatpolitik viktas in med en procentsats. Inget fel i det, tvärtom, men man har ju sett ett och annat glättat papper med snygga bilder förr!

I stora drag är det nog rättvisande. Om inte annat syns det på att Australien ligger långt ner. Där är ju inte heller intentionerna så imponerande.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv