Köpenhamn omvärderat.

Deutsche Bank har i tidigare rapporter visat en positiv syn på energiomställningen och framför allt framhållit att effektivisering och förnybar energi är goda investeringsobjekt.

I deras analys av Köpenhamnsmötet säger de att “glaset är till hälften fullt” och baserar det på att:

* BASIC-länderna faktiskt gjort åtaganden
* Frågan faktiskt nått högst upp i ledarskapshierarkin
* Avsaknaden av bindande avtal (på en otillräcklig nivå) ger handlingsutrymme!

I en annan rapport från dem (som tyvärr inte är allmänt tillgänglig) lyfter de fram att omställningen är en drivkraft för en massiv utveckling av “gröna företag” och nya jobb!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv