Koldioxid rakt över disk.

I Storbritanien har man en livaktig debatt om möjligheten att ha personliga koldioxidkrediter som man också skall kunna handla med. Köpa på sig några ton om det behövs men också sälja överskottet om man lever “koldioxidsnålt”. Systemets idé är sympatisk på många sätt men naturligvis inte helt lätt att genomföra. Det senaste är att man från november i år skall göra ett fullskaleförsök för att se hur enskilda individer kan hantera den information som behövs. Försöket, som leds av “hushållningssällskapet”, och idéerna bakom, beskrivs i en ny rapport som kanske bort läsas av dem som skrev om klimatmärkning i regeringens förslag om s.k. “klimatmiljard”.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv