Kollaps för de gröna certifikaten?!

Det är faktiskt en risk som Sverige står inför. Och det kan hända snart till följd av ett underskott i dessa certifikat (se diagram). Utsagan kommer från en rapport presenterad inom ramen för projektet Nordic Energy Perspectives. Rapporten tar också upp frågan om hur den Europeiska handeln med emissionsrätter, ETS, lett till dyrköpta erfarenheter genom höjda elpriser och att den fria tilldelningen av utsläppsrätter kan motverka de investeringar de antogs gynna. Man säger t.o.m. att feed-in-tariffs kan vara värt att överväga för att få stabilare förutsättningar för investeringar.

Naturvårdsverket föreslog härförleden att Sverige skulle ta ett ledarskap i att utveckla marknadsbaserade styrmedel. Då bör man definitivt titta närmare på dessa rapporter först.
image

Man spekulerar också lite över hur energipolitiken reflekterar samhällsförändringar och -prioriteringar i stort och att det återkommande kravet på stabila förutsättningar inte kan uppfyllas utan hänsyn till dessa.
image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv