Kollektiv solförmörkelse

There obviously is no such thing as an energy crisis, säger man i en artikel i European Energy Review. Bakgrunden är att när man ser till inflödet av solenergi till jorden så överstiger det alla andra resurser mångfalt (se bild 1. nedan).

Varför tar vi inte in detta i våra bedömningar av energisituationen? Lider vi av kollektiv solförmörkesle? En kommentar till artikeln pekar på det uppenbara att solenergin inte är tillgänglig dygnet runt och att den är “gles” till sin natur.

Ja det har varit ett problem förr, men inte nu och ännu mindre i framtiden. Kostnaderna för solel har nyss gått om kärnkraft och kostnadskurvorna pekar åt olika håll (se bild 2 nedan) enligt en publikation från Worldwatch Institute.

image
BILD 1
———————————————-
image
BILD 2

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv