Kors i taket - Klimatfrågan Nr 1!

på agendan i torsdagens partiledardebatt i TV4 Nog är det ett paradigmskifte i den svenska politiken! Och ännu mer så när alla (nåja det fanns undantag) nämner effektivare energianvändning som första eller viktigaste åtgärd. Insikterna i partierna och hos partiledarna om hur det skall göras skiftar ordentligt, men det framgår ju också av deras skrifter i ämnet. Så nedan följer i repris uppgifter om var Du hittar det senaste de skrivit.

Miljöpartiet om klimatpolitik där effektivisering nämns i förbigående men som förväntas skapa många arbetstillfällen.

Kristdemokraterna som direkt siktar in sig på energislöseriet och ger skarpa förslag.

Socialdemokraterna som talar om ett grönare Sverige, men specificerar att det är klimatfrågor och oljeersättning som står i fokus.

Centerpartiet som ger 10 förslag att sänka energikostnaderna men konstigt nog tar avstånd från energideklarationerna

Folkpartiet som undviker ämnet effektivisering

Vänsterpartiet som ger en sorts översikt med ganska precisa uppgifter om t.ex total effekt på sysselsättningen men inte ger några detaljer

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv