Kraftfull Norsk satsning

Man satsar i Norge stora belopp, 10-20 MNOK per år, för vart och ett av 8 nya forskningscentra på energiområdet. De skall uttalat bli världsledande på sina områden.

Norge är ju också rikt begåvat med naturresurser som har stora möjligheter. Det syns tydligast i satsningarna på havsbaserad vind och på koldioxidinfångning (CCS), men också solceller och bioenergi finns med. Energianvändningen fick också vara med på ett hörn med ett center i Trondheim för noll-utsläppsbyggnader (Zero-emission buildings).

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv