Låt inte ekonomerna sätta målen…..

för klimat- och miljöarbetet säger ekonomen Kenneth Hermele i OBS den 3 Juni! Orsaken till hans påstående är den senaste övningen som Björn Lomborg haft med Copenhagen Consensus för att på nytt försöka “bevisa” att klimatfrågorna inte är viktiga utan att man skall arbeta med följderna istället för orsakerna. Eller som Hermele säger “Visa hur man effektivt använder resurserna för fel saker”.

Frågan är emellertid om gränsen går mellan att arbeta med målen och medlen. Hermele menar att ekonomerna inte bör ha “tolkningsföreträde” när det gäller målen men även en hel del av medelsdiskussionen beror på vilken världsbild ekonomen företräder och är inte enbart en teknikalitet. Anser man t.ex att människors handlingar enbart styrs av kortsiktig egennytta eller kan man tänkas agera på annat sätt? Alternativt, vad betyder kortsiktig egennytta - är det samma för oss alla? Amartya Sen (också ekonom) skrev om “Rational fools” i sin kritik av synen på att människors beteende.

 

 

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv