Massiv grön renovering av 15 millioner byggnader

Den av EU-kommissionen aviserade handlingsplanen för effektivisering siktar till en massiv grön renovering som skapar 1,5 millioner nya jobb.

Rapporten räknar med en omfattande påverkan på många yrkeskategorier i nära anslutning till byggbranschen och för små och medelstora företag. Men man räknar också med ett rejält “politiskt” fältslag eftersom många etablerade intressen kommer att känna sig utmanade. Bara det att rapporten läckts (via Reuters) kan väl antas vara en del av bataljen.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv