Mera effektivisering i CDM-mekanismerna

...säger en Kinesisk projektutvecklare! Han gör bedömningen att effektivisering kommer att få en bättre institutionell bas efter Köpenhamnsmötet (d.v.s. bli enklare att arbeta med) samt att sektoriell målsättning kommer att innebära att effektivisering blir mera själklart och attraktivt.

Energieffektivisering skulle innebära att man arbetade med en riktig reduktion av utsläppen istället för bara en minskad ökning vilket blir fallet när man ger “kolkredit” genom CDM till förnybar energi. Båda behövs men effektiviseringen behövs mer!

Både Indien och Kina har stora möjligheter att ta fram effektiviseringsprojekt och möjligen ligger Indien lite bättre till ifråga om antal effektiviseringsprojekt. Om Sverige nu skall köpa en stor del av sina klimatmål från andra länder så är det här man skall köpa dem!

 

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv