Moskva är känt sedan ett tag

Redan 2007 gjorde EU en bild av vilka utmaningar som var viktiga på klimat och energiområdet.

Det var konkurrenskraften - som kallades för Lissabon efter fördraget med samma namn
Det var klimatet - som kallades för Kyoto efter en överenskommelse som kanske några minns
Det var säkerheten - som kallades Moskva och som gjort sig påmint igen

Sedan dess har inte mycket hänt. Några har försökt döpa om konkurrenskraften till “gaspris” men där verkar man nu ha upptäckt att det är skillnad på pris och kostnad. Men hur är det på övriga områden. Har inte klimatfrågan blivit tydligare? För att nu inte tala om säkerheten!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv