Motförslag till en nationell strategi

Det förslag till nationell strategi som nyligen presenterades av Boverket och Energimyndigheten lägger stor vikt vid Information som instrument för att man vi renoveringar skall ta alla “naturliga” tillfällen i akt att göra energieffektiviseringar. Detta avser tillfällen när någon byggnadsdel faller för åldersstrecket. Däremot avstod man från att ge förslag till hur renoveringar skulle kunna påskyndas eller göras mera genomgripande vid renoveringstillfället trots att det är just detta som är huvudtanken i EUs direktiv.

Tanken om förbättrad information är bra, men först måste vi konstatera att information är av många slag. För att den skall leda till åtgärder måste den vara relevant för mottagaren och dennes situation. Så låt oss skissa på ett motförslag, men som också väsentligen baseras på information som instrument.

1. Gör energideklarationerna skarpa. För alla byggnader skall finnas en energideklaration som visar hur byggnadens energianvändning skall kunna halveras. Denna deklaration skall avse den aktuella byggnaden och vara gjord efter besiktning. Då kan deklarationen användas som underhållsplan och som “shoppinglista”. Åtgärder kan göras när det är lämpligt och man kan förbereda kommande åtgärder. Man kan diskutera med utförare och man kan ta in anbud på ett ändamålsenligt sätt.
2. Koppla finansiering till att åtgärder genomförs  enligt deklarationen och till resultatet av åtgärderna. Det kan vara ROT-stöd och/eller förmånlig finansiering där man kan visa att risken är låg eftersom det innebär fackmannamässigt utförande och man kan visa att fastighetens värde stiger samtidigt som fastighetsägarens återbetalningsförmåga ökar när man får lägre kostnader. I Danmark har man sett att fastighetsvärdena ökar med c:a 1000 Kronor per kvadratmeter för varje energiklass i förbättring.

Storbritanniens “Green Deal” har samma inriktning och idén lanserades i Sverige i Bygga/Bo-dialogen för ett decennium sedan. Detta motförslag är också en del av ett program som föreslogs av EnergiEffektiviseringsFöretagen, Energirådgivarna och Naturskyddsföreningen för några år sedan. Men bättre sent än aldrig.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv