Uppgiften är uthållighet - inte enbart klimatneutralitet.

Nu vill grabbarna ha fler kärnkraftverk! Som om det inte räckte med det vi redan presenterat för dem och som de kan få genom att förbättra standarden på belysning i landet. I en debattartikel i DN säger Jan Björklund och tre kamrater i Folkpartiet att de vill ha fyra stycken.

Så OK, vi kan ordna 2-4 till genom att bygga ut kraftvärmeproduktionen från dagens 7 TWh till 21-27 TWh. Det är slutsatsen av en redovisning som gjorts för Svensk Fjärrvärme (se bild) och som avser elproduktion utan naturgasutbyggnad. Presentationen är gjord av Kjell Aleklett som ingår i Folkpartiets klimatdelegation så den får väl anses tillförlitlig även för debattörerna i DN.

Vill ni ha mer så kan vi se över elvärmeanvändningen och alternativ till den (22 TWh) samt t.ex. motoranvändningen i industrin. Välkomna med nya önskemål!

Men det kanske är viktigare att påpeka att uppgiften för vårt framtida energisystem inte enbart att rädda klimatet utan att skapa uthållighet. Man bör inte driva ut djävulen med Belsebub.
Och i sammanhanget kan vi också nämna att IEAs siffror för kärnkraftens kostnader inte är så uppmuntrande för dess förespråkare. Inte ens med hänsyn till klimategenskaperna kan den på sikt mäta sig ekonomiskt med vare sig vind, sol eller biobränsle. Inte utan kraftiga subventioner. Och vore det inte då bättre att satsa dessa (skattepengar) på verkligt och långsiktigt uthålliga resurser?

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv