Nya tag med emissionshandeln!?

Det Europeiska handelssystemet ETS har ju kollapsat för den innevarande perioden och man förbereder sig som bäst för den kommande (2008-2012). Inför denna period har man försökt komma till rätta med de alltför generösa tilldelningarna som sänkte systemet (och priserna) i period 1. Och det fanns flera länder som försökte kapa åt sig mer. Även Sverige men man vek ner sig ganska snabbt.

Nu ryktas om att man kommer att dra åt tumskruvarna ytterligare i period 3 genom att länderna inte längre själv får sätt sina tak. Redan nu är den rätten något beskuren genom att kommissionen måste godkänna det som länderna föreslagit. Frågan har i alla fall diskuterats seriöst inom en grupp som arbetar med nytt klimatprogram för Europa.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv