Nytt EU direktiv för befintliga byggnader

Kommer att publiceras i november men ett utkast finns redan tillgängligt. Storleksgränsen (1000 m2) skall tas bort så att alla byggnader kommer att omfattas. Länderna kommer fortfarande att ha en ett kryphål vad gäller att åtgärder skall vara “kostnadseffektiva” vilket visat sig kunna betyda vad som helst. Men kommissionen kommer ändå att dra åt tumskruvarna en aning genom att sätta upp regler för hur kostnadseffektivitet skall beräknas. Vidare tillkommer att länderna skall göra tidplaner för hur de skall arbeta med lågenergibyggnader och att reglerna för certifikat och inspektioner skall skärpas.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv