Ökad globalisering i klimatarbetet - bra för Sverige?

Frankrike har preciserat sin nationella gröna strategi och i den trycker man hårt på ökat internationellt samarbete bl.a. för teknikutveckling. Det påminns om att presidenten tidigare varit tillskyndare till skapande av en World Environment Organisation för att få en global ledning (governance).

En sådan globalisering tycks vara på gång även om det inte är så formellt. Se gårdagens inlägg om Major Economies Forum där arbetsplanen fördelar ansvaret mellan de stora länderna. Men vad betyder det för Sverige? Vi har alltid varit aktiva i IEA och har en utmärkt position där. Och IEA förefaller ha ett visst grepp om läget. Kan vi utnyttja det så att vi inte kommer på efterkälken ifråga om teknikutveckling?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv