Ökad hembränning (av el och värme)!

Det har väckts ett intressant förslag i EU-Parlamentet om att skapa bättre förutsättningar för “microgeneration” av el (och värme).

Förslaget ligger väl i linje med strävan att ändra oss konsumenter (consumers) till ... ja vad skall vi kalla det på svenska (?)..(prosumers), det vill säga göra att vi till fullo kan utnyttja de möjligheter som vi skall kunna få med “smarta nät”. Vi kan väl inte kalla oss för hembrännare? smile

Med tanke på hur långsamt det går att få till stånd de institutionella förutsättningarna för nettodebitering så kan säkert ett EU-initiativ vara till nytta. Vi släpar även i detta avseende efter andra EU-länder.

PS Istället för hembrännare har både Medproducent och Prosument föreslagits. Ännu inget förslag från Göteborg!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv