Ökade metangasutsläpp

Man rapporterar att metangasutsläppen ökar för först gången på tio år. Metangas är mer än 25 gånger aggressivare som växthusgas än koildioxid.

Några orsaker kan vara Asiens industrialisering eller ökade utsläpp från våtmarksområden. Men det kan vara värre! Det kan vara ett första tecken på att permafrosten håller på att släppa!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv