Offentliga sektorn som förebild - nåja!

Enligt energitjänstedirektivet skall offentliga sektorn vara en förebild när det gäller att effektivisera energianvändningen. Men när byggnadsdirektivets krav på deklaration och redovisning av byggnaders prestanda blev skarpt så blev chocken stor. I Storbritannien alltså! Till det riktigt pinsamma hör paradbyggnader som City Hall som man besrkiver som praktiskt taget utsläppsfri och som får mycket lågt betyg i besiktningen.

Men sådant händer väl inte här? Det kommer att bli svårt att jämföra eftersom vi i Sverige valt en modell för märkning som starkt skiljer såg från dem man har i övriga Europa. Det kan väl inte vara gjort i syfte att slippa jämföra??

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv