Old habits are hard to break

Energy Saving Trust har publicerat en barometer som visar vilka energi(o)vanor vi har svårast att bryta. Naturligtvis visar den att ord och handling oftast inte följs åt men också att medvetandet finns i hög grad. Det gör att man blir lite undrande över det ständigt återkommande “politiska” kravet på att vi skall öka informationen för att göra folk medvetna om problemen (awareness-raising). Medvetandet finns men inte kunskapen om åtgärderna. Det är snarare politikernas “awareness” om folks problem som behöver öka?

Därutöver illustrerar väl sådana här undersökningar att vi behöver både förändringar i teknik och i livsstil. Samt att vi behöver en teknik som underlättar förändringarna i livsstil.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv