Om boten är värre än soten

UNEP presenterar i sin årsbok en omfattande översikt över tillståndet i världen. Den adderar ytterligare malmklang till de varningar som hörts om klimatet, men därutöver tar den upp några aspekter som också förtjänar intresse. En av dem är farorna med nanoteknologin, som ju ofta presenteras från sina förtjänstfulla sidor. Men i vissa avseenden kan den boten vara värre än det onda den skall behandla.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv