Personligt konto för växthusgaser

Brittiske miljöministern har beställt en rapport som öppnar för att man kan ha personliga konton för växthusgaser. Den krtitik som pekat på svårigheter att hålla ordning på olika kort tillbakavisas bl.a. med hänvisning till att många hushåll redan har medlemskort i olika butikskedjor och som håller reda på kontoställning, extrapriser mm. Istället skapas möjligheter till verklig valfrihet och till personligt ansvar!!

Och om Du själv vill börja nu kan Du “köpa loss” din egen koldioxid från drivmedelsförbrukningen hos Statoil (som tillämpar marknadspris) eller Naturskyddsföreningen (som tar en högre avgift av vilken en del går till deras klimatarbete). I dessa båda fall är det äkta utsläppsrätter som makuleras och inte trädplantering som ibland ifrågasätts vad avser verkligt resultat.

Kommentarer:

Liten komplettering: Statoil förbehåller sig rätten att blanda olika typer av utsläppsrätter (EU:s och CDM), vilket innebär att det är otydligt vad man får för pengarna. Liksom SNF säljer Utsläppsrätt.se enbart äkta utsläppsrätter inom EU:s system, men till självkostnadspris.

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv