Klimatplan B? Nej tack!

Tänk om vi inte lyckas med klimatåtgärderna? Om de kommer för sent eller om de för kraftlösa? Då behöver vi en Plan B säger Royal Society i Storbritannien! De har i en översikt gjort en förteckning över ett antal åtgärder som de menar då skulle komma ifråga (se figur 1 nedan). Några av dem är relativt harmlösa men det finns också ett antal som är mera av Jules Verne-karaktär.

Men i grunden är tänkesättet fel! Vi måste lyckas med Plan A! Det finns stora möjligheter till energieffektivisering och bruk av förnybar energi. Att innan man på allvar tagit itu med dessa invagga sig själv i ett tänkande om att det finns en plan B att sätta in om det går snett innebär att man splittrar sig både ifråga om inställning och resurser.

Plan B -Nej Tack! Full koncentration på Plan A!
Om man skall fundera över var insatserna gör mest nytta så tänk hellre på hur mycket energi vi behöver (Se Figur 2 nedan) och gör en plan A version 2.0.

image
FIGUR 1: Översikt över “geoengineeringsmöjligheter” enligt Geoengineering the climate. Science, governance and uncertainty. The Royal Society. UK. September 2009
——————————————————————————————————————-

image
FIGUR 2: Olika ställen för insatser att begränsa utsläpp av växthusgaser. FourFact AB

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv