Prisras på utsläppsrätter

För en gångs skull är ordet “ras” korrekt. Priset på utsläppsrätter har mer än halverats på en vecka, se diagram nedan. Förklaringen är att flera länder (inklusive Sverige) rapporterar att deras utsläpp är lägre än den tilldelning de fått och att därmed behovet av extra utsläppsrätter. Detta är både bra och dåligt. Bra att utsläppen är lägre och att energiföretagens skenkostnader som de tagit ut i vinster från sina kunder inte kan fortsätta. Överföringen av resurser från den konkurrensutsatta industrin till den skyddade energisektorn minskar.

Dåligt att incitamentet att ytterligare minska utsläppen blir lägre. Men säkert en nyttig lärdom inför nästa tilldelning av utsläppsrätter både vad avser nivå och metod.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv