Revisorn verifierar

att kostnaderna för att hindra (=minska) växthuseffekterna är rimliga och att kärnkraft inte är avgörande för möjligheterna. Det är PwC som rapporterar att de motsvarar ett års tillväxt, men också att åtgärderna måste sättas in NU! Dett är klart i linje med t.ex. IEAs rapport om de tekniska möjligheterna. Enligt PwC kan en ökad satsning på effektivisering till 2,6% förbättring per år (globalt) jämfört med dagens 1,6% minska emissionerna med en tredjedel.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv