Rock´n´roll kommer att ha försvunnit i juni

Det är en av de berömda missbedömningarna som ibland citeras när det gäller hur fel man kan ha (från tidningen Variety 1955). En annan är den om att alla uppfinningar som behövs redan är gjorda.

När man läser IVAs publikation om Framtidens elanvändning får man samma intryck. Det är defensivt och effektivare energianvändning behandlas som något som bara händer med automatik och som en följd av teknisk utveckling. Ingenting nämns om onödig kostsam energianvändning som kan påverkas och minskas och därför är en dold resurs (potential) som inte tas i anspråk. En möjlig resurs som man i det dagliga arbetet inte har tid att identifiera och/eller ta itu med att realisera.
Lite motvilligt säger man att det kan ju finnas något (lite) men:

Om energieffektiviseringen önskas drivas längre än vad som anses företagsekonomiskt motiverat för att nå samhällsmål, ekonomiska eller kvalitativa, finns möjlighet till incitamentsprogram eller liknande. Det är viktigt att dessa införs med försiktighet så att globala konkurrensförhållanden inte påverkas negativt eller marknadsbalanser rubbas.

Ett uttalande som motsägs av IEA i deras analys i World Energy Outlook 2012 där de visar att potentialen för (företagsekonomiskt) lönsamhet är stor, se bild nedan, och att ((IEA WEO 2012 chapter 10).):

...the energy savings identified in the Efficient World Scenario will not happen if market actors are left to their own devices”

Detta verifierades också i det gamla PFE-programmet där de deltagande företagens “företagsekonomiska” bedömningar vid programmets start så småningom reviderades och det visade sig att man kunde effektvisera dubbelt så mycket till halva kostnaden!

Den som säker hen finner! Och Rock’ n’ Roll lever och har hälsan!

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv