Sa Du “två hål i väggen”?

Ni kanske minns den gamla kampanjen för att el bara var två hål i väggen? Det var då det! Dagens och ännu mera morgondagens kunder tänker annorlunda. Energin skall också ha kvalitet. IBM har gjort en studie i flera länder och ser bl.a. spännande likheter med hur mediamarknaden utvecklas (se bild)! Kommer YouTube att följas av YouGenerator!?

Två tredjedelar av de svarande var beredda att betala 20% mer för att få miljövänliga alternativ men bara en fjärdedel köpte förnybar energi. Så det finns marknadspotential.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv