“Setsuden” hjälper Kåberger

I Japan har man i spåren av katastrofen i Fukushima startat intensiva energisparkampanjer (Setsuden är det Japanska namnet för energisparande). Det bör vara en välkommen hjälp för dem som sedan vill täcka det resterande behovet med förnybar energi i Japan, t.ex. förre GDn Kåberger.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv