Sigmar Gabriel energiomställningsminister i Tyskland

Den nya tyska koalitionsregeringen kommer att ha energiomställningen högt på dagordningen genom att partiledaren för socialdemokraterna blir “Energiewende-Chef” när han samlar näringslivsfrågorna i sitt nya superdepartement.

Energifrågorna behandlas i koalitionsöverenskommelsen (se sid 6) där det bland annat sägs att:
* förnybar energi skall svara för 40-45% 2025 och 55-60% 2035
* växthusgaserna skall minskas med misnt 40% till 2020
* det skall göras en särskild nationell plan för energieffektivisering redan nästa år
* skiffergasutvinning med “fracking” inte kommer på tal

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv