Skatter är bra att ha när man kan ta bort dem!

Frågan är om det finns något starkare styrmedel i världen än skatteavdrag? I Florida har just nu man en skattefri vecka för energieffektiva prylar! Det kanske man bör fundera på när det gäller fastighetsskatten också. Dess existens och möjligheterna till lättnad kan locka fram önskvärda beteenden som annars blir svåra att få. Inget ont som inte kan göras om till något gott!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv