Smarta städer

Under Sveriges ordförandeskap skall den s.k strategiska teknikplanen (SET-planen) diskuteras. Den har i sina tidiga versioner haft stark slagsida åt storskalighet och förhoppningar på maximl-lösningar, men en ändring kanske är på gång. Om det är det svenska ordförandeskapet eller tidens gång som inverkat kan vara osagt.

Man vill satsa på 25-30 städer i Europa som skall vara pionjärer och nog har vi några svenska kandidater. De som är med i Concerto-projektet till exempel, Växjö, Falkenberg, Helsingborg och Malmö?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv