Snabbare tåg och mindre energi

Redan nu är flyget oattraktivt ur tidssynpunkt om man åker mellan de större städerna. Ur energisynpunkt blir tågen bättre och bättre. Gröna Tåget är ett projket som har målsättningen att resa Stockholm-Göteborg på 2h30m och Stockholm-Malmö på 3h10m. Och med en bråkdel av energianvändningen. Man räknar t.o.m. att marginal-elen för tågtrafiken är 0 (!) men förutsätter då att alla utsläppsrätter för elproduktion används och (underförtått) att tilldelningen av sådana utsläppsrätter är på något vis “rättvis”. Båda antagandena förefaller djärva! Utsläppsrätter delas ju ut också för andra ändamål än elproduktion och industrin är sällan nöjd med sina tilldelningar.
(forts.)

Förhoppningarna på höghastighetståg som slår ut kortdistansflyget finns runt om i Europa och det enda som gör att man tvivlar är väl att de nationella järnvägsföretagen visar så lite intresse att samarbeta över gränserna.

I Frankrike har man i helgen invigt den nya snabblinjen, TGV-Est, som snart skall sträcka sig hela vägen från Paris till Strasbourg och med 320 km/h. Och nyligen satte TGV hastighetsrekord i Europa, med nästan 575 km/h. Det är fortfarande långsammare än flyget men med tåget slipper man ju den omständliga terminalhanteringen så hastighet är inte allt.

Stevenson “The Rocket” som såg dagens ljus för 178 år sedan gjorde som mest 60 km/h och revolutionerade världen. Men när skall vi få ett system som gör det möjligt att resa genom hela Europa utan att byta tåg vid gränserna?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv