Spännade Holländskt experiment.

Och även här är det Verkstad som gäller! Holländska miljöministeriet har ett experiment med “checkar” för att prova olika tekniska pylar som kan påverka energianvändningen i hem och hushåll. Det liknar ganska mycket de gamla energiföretagsprogrammen och Amerikanska metoder men kan vara verkningsfullt för att få igång folk.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv