Stora varuhuskedjor i Europa går i bräschen

För klimatåtgärder. Bland dem finner vi också H&M och IKEA. De har dessutom hittat de 20 % som Barosso tappade tidigare och nöjer sig inte med 20 % förnybar energi utan skall också effektivisera användningen 20 %!

Detta kunde vara något för effektiviseringsutredningen som idag publicerar sin rapport att begrunda. De lär enligt vad som förmäls vara en bra bit ifrån så modesta (men uppfordrande) mål som H&M och IKEA och deras vänner satt upp för sig!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv