Strategier för effektivare renovering

En sådan har presentertas i Danmark med 21 konkreta förslag som tillsammans avser att befintliga Danska byggnader skall använda 35% mindre energi 2050. (De finns i kortform på en sida för den som tycker att Danska språket är besvärligt). Det hela skall resultera i ett 100% förnybart Danmark 2050 vad avser byggnaderna (se bild och notera att förnybar energi är VE på Danska).

I Sveriges förslag till strategi vill man koncentera sig på allmän information. I det Danska förslaget har man också informationsinsatser men de fokuserar på genomförande och exempel så att människor får vägledning och inte bara underlag.

OcksÃ¥ i USA har man presenterat förlag till Ã¥tgärder för ökad effektvisering och för att bygga ut mera anläggningar med solceller: Actions to Advance Solar Deployment and Energy Efficiency. Detta sker genom en sÃ¥ kallad “executive Order” frÃ¥n presidenten med syftet att:

•Build a skilled solar workforce;
•Provide innovative financing for deploying solar;
•Drive investment in energy upgrades to federal buildings;
•Improve appliance efficiency; and
•Strengthen building codes.

The White House projects that these energy saving actions will result in more than $26 billion in savings by government, consumers and businesses, while also creating new jobs and reducing carbon pollution by 380 million metric tons.

I USA har opinionens intresse och mottaglighet grundlagts genom nÃ¥gra rapporter, till exempel frÃ¥n CERES som i huvudsak är ett nätverk av investerare och som ligger bakom den anslÃ¥ende kampanjen “a Clean trillion” med en exposé i sin Ã¥rsrapport med titeln “The future is now”. Det är lättläst och ger en bra bild av vad klimatfrÃ¥gan gäller.

Ett betydligt tyngre, längre och tjockare dokument är det amerikanka “National Climate Assessment” som presenterades dagen innan. Där är detaljerna flera men slÃ¥ende och berör problem man sett nyligen i USA i form av översvämningar, skogsbränder och tornados. För den intresserade räcker det dock att ladda ned “highlights”. För även när det gäller antalet megabytes tycks man vilja vara “biggest in the World”.
.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv